Polityka prywatności

  1. Administratorem danych na stronie cieplomax.pl jest Zakład produkcji kotłów centralnego ogrzewania Bartłomiej Solarczyk, Pleszew, ul. Lenartowicka 48, 63-300 Pleszew, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6171457726, REGON: 300629504 .
  2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w
    związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO oraz aktualnie obowiązującymi regulacjami prawa polskiego.
  3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu zawarcia umowy, realizacji zamówień, utworzenia konta, udostępnienia możliwości skorzystania z newsletteru oraz obsługi formularza kontaktowego
  4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody Kupującego
  5. Sprzedawca może udostępniać zebrane dane podmiotom (kurier), w celu realizacji Zamówień w obrębie Unii Europejskiej.
  6. Każdemu klientowi przysługuje prawo do kopii, edycji i usunięcia swoich danych.